Η.Δ. | Τ.Σ.Μ. Αττικής | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων - Part 2
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 1). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη του έργου «Νέα πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο pilotis, σοφίτα και φυτεμένο δώμα», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας…

Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 23). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Βλαχογιάννη του Γεωργίου, για την έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας με εξωτερική αποθήκη», σε…

Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 22). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., δια του μηχανικού κ. Λάμπρου Σπίντζου του Γεωργίου, για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής…

Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 21). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης της εταιρείας “Θησείο Ψυχαγωγική Εμπορική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” για αλλαγή χρήσης σε ακίνητο, επί της οδού Αγίων Ασωμάτων…

Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 20). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα εκτέλεσης εργασιών εσωτερικού χρωματισμού, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου του Βράχου, στην περιοχή των Αναφιώτικων Έγκριση ή μη μελέτης με…

Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 19). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Σχετικά με τη Διαχειριστική Μελέτη Λόφου Κολωνού2022-2031, στο Δήμο Αθηναίων Έγκριση ή μη μελέτης «Εργασίες επισκευής και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε…

Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 18). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της FTF A.E. για την έγκριση: α) αλλαγής χρήσης από γραφεία σε κατοικία και β) οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο…