Η.Δ. | Τ.Σ.Μ. Δωδεκανήσου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπ. αρ. 6 /12-07-2024 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA   YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος ,8 Ιουλίου2024 Aρ. Πρωτ.: 316   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Ελένη Τσακανίκα, Γιαννούλα Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65212 , 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ   Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων…

Yπ. αρ. 5 /06-06-2024 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA   YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος ,31 Μαΐου 2024 Aρ. Πρωτ.: 261   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Ελένη Τσακανίκα, Γιαννούλα Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65212 , 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ   Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού…

υπ. αρ. 04/26-04-2024 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA   YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος ,24  Aπριλίου 2024 Aρ. Πρωτ.: 202   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Ελένη Τσακανίκα, Γιαννούλα Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65212 , 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ   Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού…

Yπ. αρ. 4 / 04-04-2024 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA   YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος ,1  Aπριλίου 2024 Aρ. Πρωτ.: 160   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Γ. Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ   Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου    …

Yπ. αρ. 2 /04-03-2024 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

  ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA   YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος ,29  Φεβρουαρίου 2024 Aρ. Πρωτ.: 110   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Γ. Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ   Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου  …

1η Συνεδρίαση ΤΣΜΔ 05-02-2024

      ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA       YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος,2 Φεβρουαρίου 2024 Aρ. Πρωτ.: 55   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Γ. Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ   Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού…

5η Συνεδρίαση ΤΣΜΔ 10-05-2023

                  ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA       YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY Pόδος,  5 Μάϊου 2023 Aρ. Πρωτ.: 107   Γραμματεία Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών 85131 POΔOΣ Πληροφορίες: Γ. Κάτσου Tηλέφωνο:     22413 65218 email:             tsdm@culture.gr   ΠPOΣ ΠINAKAΣ…