Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022, ώρα 9.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ.Υψηλάντου 197 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Αλεξία Μπαρδάκη Τηλέφωνα: 2610275070, 2610220829 ΦΑΞ: 2610624051 E-mail: tsmde@culture.gr Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την 27/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.μ. Τα…

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022, ώρα 9.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ.Υψηλάντου 197 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Αλεξία Μπαρδάκη Τηλέφωνα: 2610275070, 2610220829 ΦΑΞ: 2610624051 E-mail: tsmde@culture.gr Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. Τα…

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η.Δ. 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΤΣΜΔΕ-ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   ΑΡ.ΠΡ: 62/2022 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                        ΤΣΜΔΕ gmanolopoulou@gmail.com   Σας γνωρίζουμε ότι…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ-9/03/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   ΑΡ.ΠΡ: 42/2022 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σας γνωρίζουμε ότι το…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   Αρ .Πρωτ.: 23 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                         ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η.Δ. 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ 2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          ΠΑΤΡΑ 17  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2021 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   Αρ .Πρωτ.: 271 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  …

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  12ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ ΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 9.30 π. μ.                                                           ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Έγκριση ή μη της μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής Αιγίου» (Intereg Ελλάδα – Ιταλία). Αίτημα του…