Η.Δ. | Τ.Σ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων - Part 4
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 82ης Συνεδρίασης ΤΣΜΔΜ

                   ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             82η  Συνεδρίαση / Δευτέρα 15.04.2019 / ώρα 09.00 π.μ.                       Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης                        Δημοκρατίας 8, Κοζάνη   Έγκριση ή μη του έργου «Αναθεώρηση της αρ. 7/2016 Άδειας…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

                   ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             81η  Συνεδρίαση / Παρασκευή 08.02.2019 / ώρα 10.00 π.μ.                     Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης                    Δημοκρατίας 8 Κοζάνη Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης των γραπτών (ζωγραφιστών) τέμπλων ναών…