Η.Δ. | Τ.Σ.Μ. Ιονίων Νήσων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 10.04.2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 10.04.2024.   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τρίτη 02.04.2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τρίτη 02.04.2024.     Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 13.03.2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η-Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η                 Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά  Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 13.03.2024.   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 22.02.2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 22.02.2024.     Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 2ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 15.02.2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η-Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 2ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 15.02.2024.     Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 25.01.2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η-Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 25.01.2024.     Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 9ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 14.12.2023.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 9ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 14.12.2023.     Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…