Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 28.1.2022 ».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 28.1.2022 ».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 10ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη 22.12.2021».

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 10ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη   22.12.2021».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 304/15.12.2021 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το…

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 9ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 05.11.2021».

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 271/25.10.2021 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 9η κατά σειρά Πράξη του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 9η/2021) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05.11.2021 και ώρα 9,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα…

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 8ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 10.9.2021».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 8ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  10.9.2021».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

«Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 7ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Πέμπτη 29.7.2021».

  Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 202/19.7.2021 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 7η κατά σειρά Πράξη του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 7η/2021) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29.7.2021 και ώρα 9,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν…

«Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη 30.6.2021».

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 174/24.6.2021 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 6η κατά σειρά Πράξη του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 6η/2021) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30.6.2021 και ώρα 9,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Πέμπτη 27.5.2021

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 141/14.5.2021 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 5η κατά σειρά Πράξη του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 5η/2021) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.5.2021 και ώρα 9,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα…