Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2023 ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.02.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 22.02.2023 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  24.02.2023». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 20.01.2023

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2023 ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-01-2023 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.,…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 8ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Πέμπτη 22.12.2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 8ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Πέμπτη  22.12.2022». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ.…

Ημερήσια Διάταξη της 7ης Πράξης 2022 του ΤΣΜΙΝ για την Παρασκευή 02-12-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 7ης κατά  σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 02.12.2022 ». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2022 ΤΣΜΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.11.2022.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 04.11.2022 ».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη 07.9.2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη 07.9.2022 ».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Δευτέρα 11.7.2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Δευτέρα 11.7.2022 ».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…