Υπουργείο Πολιτισμού

Ημερήσια Διάταξη 3ης Πράξης 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη  29.5.2019». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ.…

2η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 2ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., τη Δευτέρα  18.3.2019». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ.…

1η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  1.3.2019». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ.…