Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τετάρτη 06-07-2022, ώρα 09:00

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 276/06-07-2022, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:   Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021). Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»…

Πρόσκληση – Πέμπτη 23-06-2022

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:   Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021). Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΕΥΤΕΡΑ 23-05-2022, ώρα 09:00

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:   Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021). Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015 Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022, ώρα 09:00

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 15 η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Έγκριση ή μη του αιτήματος του Παπαγεωργίου Στυλιανού για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε…

Πρόσκληση, Τετάρτη 23-03-2022, ώρα 9:00

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας Αφού λάβαμε υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021). Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ…

Δευτέρα 28-02-2022, ώρα 09:00

                     ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Τσεκούρα Κωνσταντίνου για ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης στη θέση «Μεράι – Λάκκα Καναβού» της Τ.Κ. Θεόπετρας, Δ.Ε. Βασιλικής, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων.                    ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της «ΙΕ Ενεργειακή ΙΚΕ» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού…

Πρόσκληση – Δευτέρα 31-01-2022, ώρα 09:00

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY                      ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 28 Ιανουαρίου 2022   Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 2 Ταχ.Κώδικας: 415 00 Μεζούρλο Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου Τηλέφωνο :  2413 508206 FAX : 2410…