Η.Δ. | Τ.Σ.Μ. Βορείου Αιγαίου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων - Part 2
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 7-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 11 Αυγούστου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 18 Αυγούστου, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 7η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να…

Πράξη 6-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 26 Ιουνίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 6η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 5-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 25 Μαΐου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 5η). Η συμμετοχή σας είναι…

Πράξη 4-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 5 Μαΐου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023, ώρα 10:000, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 4η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 3-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Παρασκευή,  31 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, ώρα 10:000, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 3η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 2-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 24 Φεβρουαρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023, ώρα 10:000, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 1-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Ιανουαρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 1η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…