Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 6-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 30 Σεπτεμβρίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 6η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 5-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Αυγούστου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 5η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 4-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 4η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 3-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 14 Ιουνίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 3η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 2-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 18 Μαρτίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 1-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 15 Φεβρουαρίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 1η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 15-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 17 Δεκεμβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 15η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…