Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 14-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 14η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 13-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 4 Οκτωβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 13η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 12-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 13 Σεπτεμβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 12η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 11-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021, ώρα 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132 Μυτιλήνη, 26 Ιουλίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 11η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

ΠΡΑΞΗ 10η -2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, ώρα 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132 Μυτιλήνη, 20 Ιουλίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 10η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 9-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021, ώρα 09:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132 Μυτιλήνη, 1 Ιουλίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021, ώρα 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 9η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να…

Πράξη 8-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 10 Ιουνίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 8η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…