ΜΕΛΗ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μέλη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός  μελών με τις υπουργικές αποφάσεις: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 345229/ 29191/ 27622/21784/31.08.2017 (ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/12.09.2017), ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 431160/ 35117/ 33285/26274/19.10.2017 (ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/23.10.2017), και ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΠ/308482/21220/16474/4474/26.06.2018 (ΦΕΚ 404/ΥΟΔΔ/16.07.2018).              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αικατερίνη Κανελλοπούλου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αλεξάνδρα Χαραμή, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Αθανασία Ψάλτη, προϊσταμένη της Εφορείας…