Υπουργείο Πολιτισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

 

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΤΣΜΑΜΘ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/485627/43197/35805/34012/13002/09.09.2020 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε στα ΦΕΚ 728/Υ.Ο.Δ.Δ./11-09-2020, 924/Υ.Ο.Δ.Δ./4-11-2020, 831/Υ.Ο.Δ.Δ./12-09-2022, 887/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2022, 40/Υ.Ο.Δ.Δ./19-01-2023 , 400/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-04-2023,  το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

 

 1. Τη Σταμπολίδου Σεραφίνα του Γεωργίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Μαυρίδου Ζωή του Άγγελου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.
 2. Την Καραδήμα Χρυσούλα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, αναπληρούμενη από την Τερζοπούλου Δόμνα του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.
 3. Τη Δαδάκη Σταυρούλα του Σιδέρη, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, αναπληρούμενη από τη Μαλαμίδου Δημητρία του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.
 4. Την Καλλιντζή Κωνσταντίνα του Σταύρου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Ξάνθης, αναπληρούμενη από την Πουλιούδη Βασιλική του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας και Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας.
 5. Τον Πριγγόπουλο Θεόδωρο του Αλέξανδρου, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναπληρούμενο από τη Μητλιάγκα Κωνσταντίνα του Ζήση, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της ανωτέρω υπηρεσίας.
 6. Την Κουκουβέτσιου Ευθαλία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, αναπληρούμενη από τη Μαντά Ελένη του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.
 7. Τη Χρυσανθάκη – Κουκούλη Χάιδω του Αλέξανδρου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από την Τούρτα Αναστασία του Γεωργίου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
 8. Τον Τριαντάφυλλο Διαμαντή του Στεφάνου, Επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενο από τον Τσουρή Κωνσταντίνο του Ελευθέριου, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 9. Τον Λιανό Νικόλαο του Αποστόλου, Καθηγητή αρχιτεκτονικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναπληρούμενο από τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο του Χρήστου, Επίτιμο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 10. Tη Ζέκα Ευγενία του Αποστόλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από τη Γρίβα Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γ. Τμήματος Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ανωτέρω Υπουργείου.
 11. Τον Μουριάδη Θεόδωρο του Χαραλάμπους, Δήμαρχο Καβάλας, αναπληρούμενο από τον Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνο του Χαραλάμπους, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Θάσου.

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί ο Ματθαίος  Κουτσουμανής  του Βασιλείου μόνιμος υπάλληλος, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ροδόπης, αναπληρούμενος από την  Άννα Αδαμαντίδου του Ανέστη μόνιμη υπάλληλο, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Γ΄ βαθμό που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ροδόπης.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης,
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης,
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
 5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
 6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ.
 7. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Γραφείο Βόρειας Ελλάδας
 8. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Το ΤΣΜΑΜΘ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχει έδρα την Κομοτηνή και η Γραμματεία στεγάζεται Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής επί της Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.69132

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25310 22411

e-mailtsm.amth@gmail.com