Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των  άρθρων 49 και 52 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α’ 153/28.6.2002).
 2. Τις διατάξεις του  άρθρου 10 περ. 22 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 302/24-12-2003).
 3. Τις διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 151/6-8-2004).
 4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 104/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού » (ΦΕΚ Α’ 171/28-8-2014).
 5. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 70/2015 « Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α’ 114/22-9-2015).
 6. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210/5-11-2016).
 7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/345194/29181/27612/21776 (ΦΕΚ 446/ΥΟΔΔ/12-9-2017) υπουργική απόφαση με θέμα «0ρισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής».
 8. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 4/2018 « Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α’ 7/22-1-2018).

Η κατάσταση πρέπει να είναι ελεγχόμενη και σε κάθε περίπτωση τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει κανένα μνημείο και να μην επηρεάζεται κανένας περιβάλλον χώρος.

Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του χώρου για την προστασία τόσο του μνημείου όσο και του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει.

Είναι ένα από τα έντεκα (11) Συμβούλια που έχουν συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από τα μνημεία, χώρους και τόπους που βρίσκονται σε περισσότερες απο μία περιφέρειες, καθώς και στη θάλασσα ή σε ποταμούς ή σε λίμνες.

Μερικοί χώροι αρμοδιότητάς του είναι : Σπηλιά Νταβέλη, Αττική, Περιφέρεια Αττικής, Αρχαιολογικοί πεζόδρομοι Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αποστόλου Παύλου και Αδριανού, Αθήνα Βιβλιοθήκη Αδριανού, Αθήνα Αρχαία Αγορά Αθηνών και Στοά Αττάλου, Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου−περιβάλλων χώρος, Ολυμπιείο Αθηνών − ΝΔ πλάτωμα όπισθεν του ναού, Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού −αύλειος χώρος έμπροσθεν του Μουσείου, Ιερό Ποσειδώνα, Πόρος, Αρχαιολογικός Χώρος Κολώνας −αύλειος χώρος Μουσείου, Αίγινα, Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα −χώρος μεγάλης Βελανιδιάς, δίπλα στο φυλάκιο, Αρχαιολογικός Χώρος ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδος −περιβάλλων χώρος, Αρχοντικό Κουντουριώτηη, Ύδρα, Κάστρο Κυθήρων, κ.λπ.

Είναι δυνατόν να εξετάζει εκ νέου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, ένα ζήτημα που έχει ήδη κριθεί, μόνον εάν διαπιστώνουν ότι προέκυψαν εκ των υστέρων νέα ουσιώδη στοιχεία.

Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη όπως :

 1. Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναπληρούμενος από άλλο Πάρεδρο, ως Πρόεδρος.
 2. Τρεις (3) Αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από άλλους τρεις (3) Αρχαιολόγους.
 3. Έναν (1) Αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας
 4. Έναν (1) Συντηρητή (ΠΕ ή ΤΕ) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας
 5. Έναν (1) Αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας
 6. Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητές σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ειδικούς επιστήμονες με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της εθνολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης ή άλλο κλάδο που σχετίζεται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.
 7. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

Τα Τακτικά μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής (ΤΣΜΑ) είναι:

1 Eυάγγελος Τσάκαλος Πρόεδρος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ΥΠΠΟΑ
2 Αργυρώ Καραμπερίδη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΤΒΜΑΜ της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
3 Ελένη Μπάνου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
4 Ελένη Ανδρίκου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Ανστολικής Αττικής
5 Σταύρος Τσάβαλος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ.
6 Παναγιώτης Κωσταλούπης Συντηρητής, Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης στη ΔΣΑΝΜ
7 Δήμητρα Ματσούκα Προϊσταμένη του Β’ τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ
8 Ιωάννα Δρακωτού Αρχαιολόγος, Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠΠΟΑ
9 Αικατερίνη Ρόζα Μαρία Δελλαπόρτα Γενική Δ/ντρια Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου
10 Παναγιώτης Τουρνικιώτης Καθηγητής, Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
11 Δέσποινα Μεντεσίδου Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

 

Τα Αναπληρωματικά μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής (ΤΣΜΑ) είναι:

1 Ελένη Χατζούλη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ΥΠΠΟΑ
2 Γεωργία Ήβου Αρχαιολόγος, ΔΙΠΚΑ
3 Ανδρέας Ντάρλας Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος ΕΠΣ
4 Χριστίνα Μερκούρη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Δυτικής Αττικής
5 Αναστασία Μουτσίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΠΝΝΚΠΑ της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6 Ιωάννης Ματαράγκας Συντηρητής, ΔΣΑΝΜ
7 Παναγιώτης Συφαλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ
8 Ελένη Τσοφοπούλου – Γκίνη Επίτιμη Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΑ
9 Γιάννης Παπαδάτος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
10 Ανδρέας Κούρκουλας Καθηγητής, Αρχιτεκτονικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
11 Μαρία Μουρατίδη Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

 

Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς” και  αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Η  Απόφαση είναι του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με τριετή θητεία, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.