Διαβιβαστικό 12ης Συνεδρίασης ΤΣΜΑ__ 10.09.2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού