Υπουργείο Πολιτισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας (ΤΣΜΔΕ), συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/ 489884/ 43662/ 36039/ 34219/13076/10.09.2020 Υπουργική Απόφαση  ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

Πρόεδρος: 1) Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος: 2) Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

 

Τακτικά Μέλη:

Ολυμπία Βικάτου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας .

Αναστασία Κουμούση, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Ερωφίλη Κόλλια, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Γιώργος Παπανδρέου, Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου.

Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος, Συντηρητής Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Δήμητρα Αγοροπούλου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων.

Μιχάλης Πετρόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων.

Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Νικόλαος Τζανάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων.

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Φωτεινή Σαράντη, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Μιχάλης Γκαζής, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Αθανασία Ράλλη, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου.

Νικολίτσα Ζαχαροπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Ουρανία Κουμούτσου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μαρία Γάτση, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

Στυλιανός Κατάκης, Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κωνσταντίνος Γρίβας, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τιμολέων Παπανικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Αλεξία Μπαρδάκη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Αχαΐας, αναπληρούμενη από την Γεωργία Μανωλοπούλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Αχαΐας.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Το ΤΣΜΔΕ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα προς συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας είναι οι ακόλουθες:

  1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας,
  2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας,
  3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας,
  4. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,
  5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, και
  6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου.

Μετά τη συζήτηση ενός θέματος, ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρώνεται με τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου και επιστρέφεται κατά περίπτωση είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία είτε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση επί του ζητήματος.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610275070, 2610276143, 2610220829

FAX: 2610624051

E-mail: tsmde@culture.gr