Υπουργείο Πολιτισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων (ΤΣΜΙΝ) συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 2 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28.06.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.1 του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Τα μέλη του Συμβουλίου που ορίστηκαν σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/485612/43195/35803/34010/13001/09.09.2020 (ΦΕΚ 728/ΥΟΔΔ/11.09.2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία YΠΠΟΑ/319394/05.07.2022 (ΦΕΚ 566/ΥΟΔΔ/08.07.2022) και YΠΠΟΑ/489583/10.10.2022 (ΦΕΚ 966/ΥΟΔΔ/14.10.2022) Αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ισχύει, είναι:

1.Τσιλιμπάρη Ευγενία, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από την Καλτσά Αναστασία, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων.
2. Ρηγάκου Διαμάντω, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, αναπληρούμενη από την Τραυλού Αλεξία, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ανωτέρω ΕΦΑ.
3. Ζερνιώτη Δέσποινα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, αναπληρούμενη από την Παπασταύρου Ελένη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου.
4. Βικάτου Ολυμπία, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, αναπληρούμενη από τον Γρηγορακάκη Γρηγόριο, Αρχαιολόγο, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
5. Κασκάνης Βασίλειος, Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρούμενος από τον Παπανδρέου Γεώργιο, Αρχιτέκτονα, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
6. Λαβράνος Γεράσιμος-Χρυσοβαλάντης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, αναπληρούμενος από την Κορακιανίτη Ιωάννα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.
7. Μαμαλούκος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναπληρούμενος από την Παπαδάκη Μαρία, Λέκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8. Μεταλληνού Γαρουφαλιά, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από την Κάντα – Κίτσου Αικατερίνη, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
9. Ανωγιάτης – Πελέ Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αναπληρούμενος από τον Σβέρκο Ηλία, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
10. Ματσούκα Δήμητρα, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του Α. Τμήματος Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από τη Γρίβα Μαρία, Αρχιτέκτονα, Προϊσταμένη του Γ. Τμήματος Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ανωτέρω Υπουργείου.
11. Τρεπεκλής Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αναπληρούμενος από τον Μεταλληνό Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Γουλιέλμα-Κυριακή Αυγερινού, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, αναπληρούμενη από την Κασσιανή Καγκουρίδη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειακών Συλλογών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, περιφερειακές υπηρεσίες, και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οι οποίες εισάγουν θέματα στο Συμβούλιο είναι:

  1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
  2. Εφορεία Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
  3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
  4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου
  5. Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
  6. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  7. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας
  8. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
  9. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων έχει έδρα την Κέρκυρα και στεγάζεται στο κτίριο των παλαιών γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, οδός Αρμένη Βράιλα 1.

Διεύθυνση επικοινωνίας: tsmin@culture.gr