Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου συγκροτήθηκε με την Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/345221/29189/27620/21782/31-08-2017 (ΦΕΚ 446/Υ.Ο.Δ.Δ./12-09-2017) με την οποία ορίζονται ως μέλη του, οι κάτωθι:

1. Τζουβάρας Μιχαήλ του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΗ242266 Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενος, από τον Κουλούρη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη με ΑΔΤ Σ218020 Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας.
2. Σουέρεφ Κωνσταντίνος του Ιωάννη με ΑΔΤ Π794490 μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενος της ΕΦΑ Ιωαννίνων, αναπληρούμενος από την Γιούνη Παρασκευή, του Δημητρίου με ΑΔΤ Λ512168, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της ΕΦΑ Ιωαννίνων.
3. Παπαδοπούλου Βαρβάρα του Νικολάου με ΑΔΤ Ι504483 μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊσταμένη της ΕΦΑ Άρτας, αναπληρούμενη από την Αγγέλη Ανθή του Νικολάου με ΑΔΤ Ν7885959, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Πρέβεζας.
4. Χουλιαράς Ιωάννης του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΑ381881 μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστάμενος της ΕΦΑ Θεσπρωτίας, αναπληρούμενος από τον Ρήγινο Γεώργιο του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Κ440003 μόνιμο υπάλληλο του ιδίου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας.
5. Κασκάνης Βασίλειος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Π383599, μόνιμος υπάλληλος με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρούμενος από τον Κουνάβο Δημήτριο του Αδαμάντιου με ΑΔΤ Ξ180256, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
6. Ευθυμιάδου Αυγή του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΗ739974 μόνιμη υπάλληλος με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης της ΕΦΑ Ιωαννίνων, αναπληρούμενη από την Κορακιανίτη Ιωάννα του Αντω-
νίου με ΑΔΤ Λ528513 μόνιμη υπάλληλο του ιδίου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.
7. Παππά Βασιλική του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΖ741279 Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπληρούμενη από τον Βλαχόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου με ΑΔΤ Ρ042607 Επίκουρο Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8. Κωνσταντίνος Ζάχος του Λουκά με ΑΔΤ Π167303, Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενος από την Τριάντη Αλίκη – Ισμήνη του Αλέξανδρου με ΑΔΤ Λ154073, Αρχαιολόγο.
9. Σμύρης Γεώργιος του Ανδρέα με ΑΔΤ Π167650 Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπληρούμενο από τον Λώλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ026359, Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
10. Παπαχατζή Άννα του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΚ164528, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) που υπηρετεί με απόσπαση στη Δ/νση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από την Γιάλπα Φωτεινή του Χαράλαμπου με ΑΔΤ Λ131053, μόνιμη υπάλληλο του ιδίου κλάδου που
υπηρετεί στην ίδια Δ/νση του ανωτέρω Υπουργείου.
11. Βασίλειος Βλέτσας του Ηρακλή με ΑΔΤ 25750417, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών, αναπληρούμενος από τον Σιμόπουλο Νικόλαο του Ελευθερίου με ΑΔΤ ΑΙ815209, Αντιδήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Φάκλαρη Υπατία, του Χαρίλαου με ΑΔΤ Π167471 μόνιμη υπάλληλος με Α’ βαθμό του κλάδου Π Ε Αρχαιολόγων,που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ιωαννίνων, αναπληρούμενη από την Φιλίδου Ανθούλα, του Θεόδωρου με ΑΔΤ ΑΗ738282 μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του ιδίου Κλάδου που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/526379/36452/31172/9597/23-10-2018 Απόφαση τροποποίησης των μελών (ΦΕΚ 632/Υ.Ο.Δ.Δ./29-10-2018) ως εξής:

1. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/345221/29189/27620/21782/31.08.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 446/ΥΟΔΔ/12.09.2017), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η οποία αφορά στον ορισμό μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, ως προς την παράγραφο Ι περ. 1, 2, 4, 5 και 6 αυτής, και ορίζουμε:
Ι 1. ως Πρόεδρο τον Γεώργιο Χαλαζωνίτη του Κίμωνος με ΑΔΤ ΑΑ085178, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων, σε αντικατάσταση του Αναστασίου Κολούτσου, λόγω μετάθεσής του, αναπληρούμενος όπως ισχύει.
Ι 2. το σημείο ως εξής: « …αναπληρούμενο από την Γιούνη Παρασκευή του Δημητρίου με ΑΔΤ Λ512168, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Ιωαννίνων.»
Ι 4. το σημείο ως εξής: «…αναπληρούμενο από τον Ρήγινο Γεώργιο του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Κ440003, μόνιμο υπάλληλο του ιδίου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Πρέβεζας».
Ι 5. τα σημεία ως εξής: « Τον Κασκάνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Π383599, μόνιμο υπάλληλο με Α΄βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρούμενο από τον Κουνάβο Δημήτριο του Αδαμάντιου με ΑΔΤ Ξ180256, μόνιμο υπάλληλο με Α΄βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Ι 6. τα σημεία ως εξής: «Την Ευθυμιάδου Αυγή του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΗ739974 μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Ιωαννίνων, αναπληρούμενη από την Κορακιανίτη Ιωάννα του Αντωνίου με ΑΔΤ Λ528513 μόνιμη υπάλληλο του ιδίου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης».

Τέλος, με την υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/628761/42065/36582/11962/6-2-2019 Απόφαση (ΦΕΚ 73/Υ.Ο.Δ.Δ./15-2-2019) τροποποιήσης, ορίστηκαν τα εξής:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/345221/29189/27620/21782/31.8.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 446/ΥΟΔΔ/12.9.2017), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η οποία αφορά στον ορισμόμελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, ως προς την παράγραφο III αυτής και ορίζουμε ότι τη Φάκλαρη Υπατία, του Χαρίλαου με ΑΔΤ Π 167471, μόνιμη
υπάλληλο με Α ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΑ, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ιωαννίνων, θα αναπληρώνει η Ζωγάκη Αθηνά του Σόλωνα – Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΙ 813513, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Α΄ βαθμό, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών του ΥΠΠΟΑ, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ιωαννίνων, σε αντικατάσταση
της Φιλίδου Ανθούλας, για υπηρεσιακούς λόγους, μετά από αίτησή της.

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου αποτελεί ολόκληρη η Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που εισάγουν θέματα στο Συμβούλιο είναι οι:

ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ

ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΝΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Η. είναι  η ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 2651001061.