Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας