Υπουργείο Πολιτισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας