Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/476556/06.10.2023 (ΥΟΔΔ 1080) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/511438/27.10.2023 (ΥΟΔΔ 1165) και ΥΠΠΟ/165060/12.04.2024 (ΥΟΔΔ 392)  Υπουργικές Αποφάσεις.

Α. Τα Τακτικά Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου (ΤΣΜΠ) είναι οι:

1. Φανουράκη Αργυρία, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. (Πρόεδρος)

2. Παπαδημητρίου Άλκηστις-Ζαφειρία, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας

3. Πάντου Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας

4. Μηλίτση Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

5. Μπουντούρης Κωνσταντίνος, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Ο.Χ., με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας

6. Αδάμ Σωτηρία, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

7. Κουμούτσου Ουρανία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

8. Κόρκα Ελένη, Επίτιμη  Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

9. Αραπογιάννη Ξένη, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

10. Κουφόπουλος Πέτρος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

11. Παπαευσταθίου Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας

Β.Τα Αναπληρωματικά Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου (ΤΣΜΠ) είναι οι:

1. Καλαντζή Γεωργία, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. (Αναπληρώτρια Πρόεδρος)

2. Κασίμη Παναγιώτα, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας

3. Παπαδημητρίου Μαρίνα, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Ο.Χ., με Α΄ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

4. Κάππας Μιχαήλ, μόνιμος υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

5. Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου

6. Κατάκος Αθανάσιος , μόνιμος υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

7. Αγοροπούλου Δήμητρα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

8. Ξανθοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

9. Χαλκιά Ευγενία, Επίτιμη Προϊσταμένη Αρχαιοτήτων

10. Πρωίμου Αγάπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

11. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Τρίπολης

 

Η χωρική αρμοδιότητα του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, το οποίο έχει ως έδρα την Τρίπολη, περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Βάσει της χωρικής αρμοδιότητας, στο Συμβούλιο εισάγουν θέματα οι ακόλουθες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.:

   • Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
   • Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
   • Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
   • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
   • Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
   • Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
   • Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
   • Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 211

22 100 Τρίπολη

Τηλ.:2710-225243

27310-25363

27310-28503

e-mail: tsmp@culture.gr