Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας

Το Κάστρο της Λαμίας