Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας

 

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας (ΤΣΜΘ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Σύμφωνα με την  Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 ΥΠ.ΠΟ.Α /225224/18-05-2022 και ΥΠΠΟΑ/406511/26-08-2022 Υ.Α.,  ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

 1.  Ευσταθίου Ελένη του Τριαντάφυλλου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας, αναπληρούμενη από την Καλόγιωργα Αικατερίνη του Αναστασίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λαμίας.
 2. Βαϊοπούλου Μαρία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, αναπληρούμενη από την Νικολάου Ελισάβετ του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
 3. Μαντζανά Κρυστάλλω του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αναπληρούμενη από τον Κολομπότσιο Γεώργιο του Χριστόφορου υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ  Αρχαιολόγων Προϊστορικών και Κλασικών, Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
 4. Σδρόλια Σταυρούλα του Τιμολέοντος μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, αναπληρούμενη από τον Τουφεξή Γεώργιο του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
 5. Γεωργίου Κερασία του Αναστάσιου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, αναπληρούμενη από τη Λαφαζάνη Στυλιανή του Θεοδώρου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
 6. Μητσάτσικα Μαργαρίτη του Αθανασίου, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αναπληρούμενο από την Τούλη Βασιλική του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
 7. Μαζαράκη-Αινιάνα Αλέξανδρο του Ιωάννη- Μάρκου, Καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναπληρούμενο από την Τουρναβίτου Ιφιγένεια του Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 8. Αδρύμη Βασιλική του Αθανασίου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από τον Παλιούρα Δημήτριο του Φιλίππου, Επίτιμο Διευθυντήτης Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
 9. Κολώνα Βασίλειο του Σεραφείμ, Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναπληρούμενο από τον Βαραλή Ιωάννη του Δημητρίου, Επίκουρο Καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 10. Ματσούκα Δήμητρα του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, που υπηρετεί στην Δ/νση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενο από την Αυγουροπούλου Σοφία του Ηλία, μόνιμη υπάλληλο του ιδίου κλάδου που υπηρετεί  στην ίδια Δ/νση του ανωτέρω Υπουργείου.
 11. Καλαραριώτου  Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Λάρισας, αναπληρούμενη από τον Κολλάτο Κωνσταντίνο του Επαμεινώνδα, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Τεμπών.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Αλεξίου Νεκταρία του Αχιλλέα, υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, αναπληρούμενη από την Σοφιανού Φωτεινή , του Σπυρίδωνος, υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας,
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων,
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας,
 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας,
 6. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,
 7.  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας έχει έδρα στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, στο Μεζούρλο (Περιφερειακή οδός Λάρισας – Τρικάλων).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2413508206 (κ. Αλεξίου Νεκταρία), 2441061564 (κ. Σοφιανού Φωτεινή).

*