Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου (ΤΣΜΒΑ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 427240/12-9-2023, ΦΕΚ 965/ Υ.Ο.Δ.Δ /14-9-2023 Υπουργική Απόφαση, τροποποιηθείσα με τις υπ’ αριθμ. 567078/23-11-2023, ΦΕΚ 1299/Υ.Ο.Δ.Δ./1-12-2023 και 165065/12-4-2024, ΦΕΚ 392/Υ.Ο.Δ.Δ./19-4-2024 Υπουργικές Αποφάσεις, το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

 

 1. Βέργου Μαρία  του Αναστασίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναπληρούμενη από την Τρεκλή Σταυρούλα  του Κλεάνθη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στον Θεματικό Σχεδιασμό Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της Αλλοδαπής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

 1. Τριανταφυλλίδη Παύλο του Ζαχαρία, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, αναπληρούμενο από την  Βάσση Όλγα του Ελευθερίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

 

 1. Βαλάκου Παρισιάνθη του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Χίου, αναπληρούμενη από την Τσαρδάκα Δέσποινα  του Αντωνίου,  υπάλληλο ΙΔΑΧ με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Χίου.

  

 1. Ρούγγου Κοκκώνα, του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από την Παπαγεωργίου Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο ΙΔΑΧ με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Λέσβου.

  

 1. Στεφάνου Ελένη του Ελευθερίου, υπάλληλο ΙΔΑΧ με Α΄ βαθμό, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών , Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από την  Μωραΐτου Παρασκευή του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών , που υπηρετεί στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

 

 1. Πίτσιου Δέσποινα του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από τον Μαλλή Νικόλαο του Ευστρατίου, υπάλληλο ΙΔΑΧ με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Λέσβου.και Ενέργειας

  

 1. Λάγιου Ευγενία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από την Γιάλπα Φωτεινή του Χαραλάμπους, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  

 1. Ελένη Γκαρά του Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναπληρούμενη από την Καταπότη Δέσποινα του Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρίας Πολιτισμού και Ψηφιακού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

 1. Νικόλαο Ζούρο του Κωνσταντίνου, Καθηγητή Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναπληρούμενο από την Γαλανίδου Παρθένα (Νένα) του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. .

  

 1. Σκουτέλη Νικόλαο του Ιωάννη, Καθηγητή Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Τόπου, Τοπίου και Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αναπληρούμενο από τον Αναγνώστου Ευστράτιο του Ιωάννη, ερευνητή Νεότερης Ιστορίας.

 

 1. Αλεξίου Γεώργιο του Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μυτιλήνης, αναπληρούμενο από τον Δήσσο Παναγιώτη του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Τσολάκη Δέσποινα του Ευαγγέλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από τον Σαμαρά Νεκτάριο, του Ευστρατίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Α΄ βαθμό, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Λέσβου.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το ΤΣΜΒΑ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου,
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου,
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας,
 4. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και
 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

 

Το τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου έχει έδρα τη Μυτιλήνη και η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, επί της οδού Σαπφούς 22.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 37132