Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης

Διεύθυνση επικοινωνίας: tsmk@culture.gr

 

Ενημέρωση ιστοσελίδας: 18.07.2024 (11:40) * Οι Γνωμοδοτήσεις της 10ης Συνεδρίασης (Τετάρτη, 03.07.2024) έχουν ήδη σταλεί στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. * Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την 11η Συνεδρίαση.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης (ΤΣΜΚ), με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, έχει έδρα το Ηράκλειο. Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη (Ν. 4858/2021, άρθρο 49, παράγραφος 1), η θητεία των οποίων είναι τριετής. Τα μέλη του Συμβουλίου για την τριετία 2023-2026 ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/42779/12.09.2023 (ΑΔΑ:6ΣΝΥ46ΝΚΟΤ-4ΚΤ) Υ. Α. (ΦΕΚ 965 ΥΟΔΔ 14.09.2023), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. ΥΠΠΟ/529076/04.11.2023 (ΦΕΚ 1216 ΥΟΔΔ 10.11.2023) και ΥΠΠΟ/73492/21.02.2024 (ΦΕΚ 200 ΥΟΔΔ 04.03.2024) και ισχύει. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Μαρία Ρουσάκη, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, αναπληρούμενη από την Αγγελική Τσίγκου, υπάλληλο Ι. Δ. Α. Χ. του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

web counter